دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


غم انگیزترین قسمتِ
مهربون بودن
اونجاست ڪه هیچڪس
قدر بودنت را نمیدانــــد
ولی
تو برایش
مهربانانه میمانـــی..... 
1397/02/4 - 13:40 ارسال گزارش
پیوست عکس:
23499ad538bdc3f26452406267a415ea_500.jpg
23499ad538bdc3f26452406267a415ea_500.jpg · 500x333px, 38KB