دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر بس که غزل خریدم از دست فروش ناز تو کوچه به کوچه شهر را شعر ...
بس که غزل خریدم 
از دست فروش ناز تو

کوچه به کوچه شهر را 
شعر فروش کرده ام 
1396/12/19 - 14:00 در رنگ عشق ارسال گزارش