دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر باور دارم.......................... تو را در آغوش خواهم گرفت رها خواهم شد شبیه به آرامشی زیر ...
باور دارم..........................
تو را در آغوش خواهم گرفت
رها خواهم شد
شبیه به آرامشی زیر باران
بدون چتر.............‌‌!!
1396/12/13 - 10:07 در رنگ عشق ارسال گزارش