دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیگاهی،
برای رهاشدن اززخم های زندگی باید بخشید وگذشت ....
میدانم که بخشیدن کسانی که ازآن زخم هاخورده ایم،سخت ترین کاردنیاست....
ولی،،
تازمانی که هرصبح چشمان خودرا باکینه بازکنیم...
وآدمهای،خاطرات تلخ رازنده نگه داریم ودرذهن خود هرروزمحاکمه شان کنیم....رنگ آرامش رانخواهیم دید !!
گاه،،،
باید چشم ها رابست وازکنارتمام بد بودنها گذشت.

1396/12/1 - 16:22 ارسال گزارش
پیوست عکس:
14572213_554213748098484_952203501351332335_n.jpg
14572213_554213748098484_952203501351332335_n.jpg · 550x745px, 121KB
Wesker

سلام پستام خالی میوفته؟

1396/12/1 - 16:50 ·
ladyrose

سلام


نه همه پستهاباتصویره


ممنون همه عالیند

1396/12/1 - 18:02 ·