دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیبه خدا فقط می توان مستقیم و بی واسطه نزدیک شد. تو نمی توانی از طریق کسی دیگر به خدا نزدیک بشوی ، زیرا خدا بی واسطگی است ، خدا اینک اینجا است ،پیشاپیش تو را در برگرفته.

درون ، بیرون ، فقط خدا هست. لازم نیست کسی را پیدا کنی تا به تو کمک کند به خدا نزدیک شوی.
تو پیشاپیش در آنی ، هرگز دور نبوده ای.

...

حتی اگر بخواهی هم نمی توانی از او دور باشی.
حتی اگر تمام تلاشت را بکنی ، دور بودن غیرممکن است.
جای دیگری برای رفتن وجود ندارد. و چیز دیگری نیز برای بودن وجود ندارد.

1396/11/29 - 17:44 ارسال گزارش
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 259x194px, 9KB
mehrdad

حتی اگر بخواهی هم نمی توانی از او دور باشی{-35-}

1396/11/29 - 17:48 ·
ladyrose

{-35-}{-35-}{-35-}

1396/11/29 - 17:53 ·