دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی
نمی دانم چرا با نهایتِ یقین،
خود را به آغوشِ سراسر لطفِ تو نمی اندازم.
چرا دستِ نوازشت را که هر روز بی منت بر سرم میکشی نمیبینم،
و به راحتی از كنارش می گذرم.

1396/11/29 - 16:49 ارسال گزارش
پیوست عکس:
0.026833001291801023_0.jpg
0.026833001291801023_0.jpg · 700x438px, 60KB
mehrdad

{-35-}{-35-}

1396/11/29 - 16:55 ·
ladyrose

ممنون{-35-}

1396/11/29 - 17:00 ·