دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعینمی دانم چرا باور نمی کنم که تو از همه برایم مهربانتری.
چرا یقین نمی کنم که همه ی آنهایی که در اطرافم هستند،
محبتشان وامدارِ تنها گوشه ای از محبت توست.

1396/11/29 - 16:47 ارسال گزارش
پیوست عکس:
0.024509001291801023_0.jpg
0.024509001291801023_0.jpg · 700x438px, 46KB
mehrdad

{-35-}{-35-}

1396/11/29 - 16:55 ·
ladyrose

درود{-35-}

1396/11/29 - 16:56 ·