دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی
نمی دانم چرا یقین نمی کنم که تو، همیشه هستی.
نمیدانم چرا باور نمی کنم که همه چیز فقط به اراده توست.
نمی دانم چرا باور نمی کنم که داشتنِ تو کاااااافیست.

1396/11/29 - 16:45 ارسال گزارش
پیوست عکس:
0.707692001294578644_taknaz_ir.jpg
0.707692001294578644_taknaz_ir.jpg · 750x500px, 38KB
mehrdad

{-35-}{-35-}

1396/11/29 - 16:55 ·
ladyrose

ممنون ازهمراهیت

1397/01/5 - 01:14 ·
mehrdad

خواهش وظیفه س{-35-}

1397/01/5 - 11:17 ·