دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی
انگشتانم را خونین میکنم...
در مصرِ دلم یوسفی آسوده که هرگز...

یعقوب ندیده ‌ست و ...
زلیخا نشنیده ‌ست....
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است