دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیخورشید برای من
ساعت هفت غروب ، طلوع می کند
آن هم از پشت میز یک کافه
یعنی وقتی تـــــو را می بینم ...

روز من از حضور تو شروع می شود
شب من از غیبت تو

کاری کن
روزهایم بلند باشند
من از شبها می ترسم

ــــــــــــــــــــــــــــ

رسول_یونان
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است