دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیدو جین کار سرم ریخته
اول باید خورشید را به آسمان سوزن کنم
و بعد منت ماه را بکشم تا به شب برگردد
سپس بادها را هل بدهم تا دوباره وزیدن بگیرند
و آنقدر با گلها حرف بزنم
تا به یاد آورند روزی زیبا بوده اند ...
بعد از تــــو
این دنیا
یک دنیا
کار دارد
تا دوباره دنیا شود

ـــــــــــــــــــــ

ایلهان_ترک
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است