دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


همه کس نصیبِ خود را

بَرَد از زکاتِ حُسنَت

به منِ فقیر و مسکین

غمِ بی‌حساب دادی

1396/11/24 - 11:30 ارسال گزارش
absham50

همه کس در این بیابان ره کاروان زد و رفت


همه من ببین که بی تو ره افسانه زد و رفت

1396/11/24 - 11:36 ·
_PANAH_

{-35-}

1396/11/24 - 11:38 ·