دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بیا آخرین شاهکارت را ببین....
مجسمه ای ساختی با چشم باز.......
خیره به دور دست،
شاید شرق شاید غرب،
مغلوب یک شکست!!
مفعول یک تاوان!!!
مطلوب یک عشق!!!!!
خرده هایش را باد دارد میبرد...
و او تنها خاطراتش را محکم در آغوش گرفته...
بیا آخرین شاهکارت را ببین........
مجسمه ای ساختی،به نام عشق!!!!!!


1396/11/24 - 11:01 ارسال گزارش
پیوست عکس:
images (3).jpg
images (3).jpg · 290x174px, 9KB