دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیسکوت کن؛
فرقی نمیکند
از روی رضایت باشد
یا دلخوری؛
این مردم از سکوت
کمتر داستان می سازند ..

1396/11/20 - 14:58 ارسال گزارش