دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


یِک نَفر نیست
تُو رآآ قِسمت مَن گَردآآند ؟
‏‎کآر خِیر اَست ؛
گَر این شَهر مُسلَمآن دآآرد ..
پ.ن: میگفت: رَگهآي دستع راستم خُشک گرفتس،
سَختِع کار کَردن بیا از دَستم عَکس بِگیر شآآید یکي دید و بِع دادَم رسید
پ.ن1:
اِي پیرمرد صدايِ مارو کسي نمیشنوع‌ خودمان باید بِع دآد خُود بِرسیم1396/11/20 - 11:52 ارسال گزارش