دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیتا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری ،
ارزو میکنم هر روز زمین بخورم!
کاش تابستانها هم برفی بود!

پیوست عکس:
photo_2018-01-28_13-13-36 (2).jpg
photo_2018-01-28_13-13-36 (2).jpg · 720x1280px, 84KB