دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


m@h@n

این مشخصات محافظت شده است
lhihk
m@h@n


lhihk
m@h@n

lhihk
m@h@nگاهی هم به خودت سر بزن! 
حالِ چشمهایت را بپرس و دستی به سر و روی احساست بکش؛
رو به روی آیینه بایست و تمام تنهایی ات را محکم در آغوش بگیر وَ با صدای بلند به خودت بگو که "تو" تنها داراییِ من هستی؛
بگو که با همه ی کاستی های جسمی و روحی ، تو را بی بهانه و عاشقانه دوست دارم!
برای خودت وقت بگذار ، با مهربانی دستت را بگیر و به هوای آزاد ببر . نگذار احساس تنهایی کنی ، نگذار ابرهای سیاه، چشمهایت را از پا دربیاورد...
مطمئن باش
هرگز کسی دلسوزتر از تو ؛ نسبت به تو پیدا نخواهد شد!
شبتون ب دور از دلتنگی 
 .

lhihk
m@h@n


lhihk
m@h@n

نشانم می دهد چادر حیا را

 شرف را عصمت جانان ما را

چنان زیبا نموده روی او را

 نمی بینی برویش جز صفا را

تو داری مقنعه ای ماه رعنا

 بود زیباتر از تاج زلیخا

حیا را او به رخسارت نشانده

 صفای دیگری را کرده بر پا


lhihk
m@h@n

lhihk
m@h@n

lhihk
m@h@n

lhihk
m@h@n

امشب
دلم چه حال و هوایی دارد
گفتم قلبم خالیست
گفت پرکن ازعشق من
گفتم دست نیازدارم
گفت بگیردست من
گفتم بااین همه مشکل چه کنم؟
گفت توکل کن به من
خدارا میگویم
او‌ که نام و یادش
آرامم میکند


lhihk
m@h@n اسم زهرا آبروے عالم است

اسم زهرا چون نگین خاتم است

 اسم زهرا یادگارے نبی ست

 اسم زهرا دلخوشی هاے علی ست

 اسم زهرا درد را درمان ڪند

اسم زهرا عسر را آسان ڪند

 اسم زهرا بوی جنت میدهد
صفحات: 1 2