دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


فتاح بحرانی

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : arefedelgir1
نام کامل : فتاح بحرانی
جنسیت : مرد
پست : 455 پست
هوادار : 25 نفر

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 1 کاربر توسط "فتاح بحرانی" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

arefedelgir1
فتاح بحرانی

** جز این سکوت پر نمی زند اندر دیار تو **

12 اسفند 96 داراب

یـــادم نــــمی رود ســــخن تابــــدار تو

باشــــد به اعــــتبار هــــمه اعـــتبار تو

افـــتاده ای و مـــی گـــذرد بر تـو روزگار

امــــروز روزگــــار شــــده شـرمـسار تو

یادت نـــکرد دخــــتر اعــــجوبه زمـــان

تــــا بــــگذرد برای خــــدا بر مــــدار تو

چون سرو خفته ای تو در اعماق بکر خاک

ســـروی نرسته کــنون بــــر مـــــزار تـو

یـــــار دیـــار غــــمزدگـــانی و مـــی پری

جز این ســـکوت پر نمی زند اندر دیار تو

بـــــر بی قـــــراری تــــو شـــانه می زنند

مرغــــان بــــرای شــــامگه بی قــــرار تو

بـا انــــتظار رفــــته ای از یــــاد روزگــــار

بــــا روزگـــــار مـــی گذرد انـــــتظار تـــو

ناخالصـــی نــــدیده کــــسی گرد نامه ات

دنــــیا مـــــحــــک زده ذات عــــیار تـــــو

یــــادت بـــــخیر تـــو فـــتاح که مـــی پری

صـــدها پرنـــــده به گــــرد چـــــنار تــــو

از فتاح بحرانی

[!]

images.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی

** هرجا شنیده ای سخن یادبود من **


داراب 19 بهمن 96


یــــارب پـــر از ســـــرود خــــدا بــود رود من

آهــــسته می نــــواخـــت طــــبیعت درود من

چـــــشمان ســــرخ طــــبیعت نــــگاه می کند

تا بـــــنگرد گـــره ز فـــراســـــوی ســــود من

بــــودن بــــرای خــــالق و خــــدمت برای خلق

جـــز این حــــدیث چــــه فایده بود و نبود من

من می پرم به پشت ابر و سرم شــانه می کنم

آــــفتاب می ســـراید از ایـن پس ســـرود من

من گم شدم به جستجوی خدا در طواف عرش

اما نــــکرد خـــــالق مــــــن رو بــــــه دود من

نامــــــم پر اســــت روی حــــــوادث به روزگار

روزی نــــــکــرد روزی مـــــن در وجــــــود من

کـــــــویم پر اســـــت لاشخـــــوران و کرکسان

جز لاشــــــخور نــــدیده کـــــسی روی بود من

با مــــرده باز می کـــــنم ســـــر بازی روزگـــار

جـــــز مـــــرده کـــــس ندید تنِ در صعود من

یک قـــــطره آب نــــــوش نـــــکردم به روزگار

بر قــــبر مـــــن بپـــــاش تو آب ســــــجود من

گــــفتن ز تـــــلخی ام شــکرت پــــاره می کــند

هــــرجا شــــنیـده ای ســــخن یــــادبــــود من

صــــدها ســــتاره بــــغــل پـــــاره می کـــــنند

تا بشــــنونــد غــــزل عـــــطر و عــــــود مــــــن


از فتاح بحرانی

[!]

14270481-b.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی

** مسکنم را به خدا خواهم داد **

13 بهمن 96 داراب

حـــلقه کردید به دور تن من

خوار کردید من مســـکن من

مسکنم را به خدا خواهم داد

تا بگیرد من و هم مسکن من

از فتاح بحرانی

[!]

14279221-b.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی

سبزه می روید تنم از سبزی دامان تو

6/11/1396

فتاح بحرانی

سبزه می روید تنم از سبزی دامان تــــو

بوی خرمن می دهد خروارها ایمان تــــو

مژده مژگان تو روی نگاهم غنچــــه کرد

آب رحمت می چکد از گوشه گلـــدان تو

جان تو جان خدا ، با جان من بازی نـــکن

کرده ام امشب مهیا جان دهم بر جان تو

آشنا بودیم با هم هم چو بیتی در غــزل

تو در بیت و غزل بودی و من دربان تـــو

بسته پیمانی به هم پیمانی برگ ونسیم

می شوم عاشق به هم پیمانی پیمان تــو

شاد بودم با خدا شادی ز شامم می چکید

هیچ کس نبود که در آتش کشد شادان تو

[!]


14279221-b.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی
*باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد
12803176_222492331435845_1554296701460241522_n.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی
*باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد
1011583_629778970408665_555522854_n.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی

  می رود از یاد

  **می رود از یاد**

  داراب ۲۲ اردیبهشت ۸۴

  این دل دیـوانه ی من مــــی رود از یاد
  عاشق آشفته سخن مـــی رود از یاد
  من بُدم و سبزی و باغ و چمـن و تــــو
  این گل و آن باغ و چمن می رود از یاد
  کـــــاج قدیــــــمی و تــو و باغ معـــــطر
  یاد من و کاج کهـــــن می رود از یـــــاد
  تــن به فـــــدای تو کنم یــــــار وفـــــادار
  تن که شود گور و کفن می رود از یـــاد
  خانه چو کرده است عدو در وطــــن من
  خانه و هم مـــام وطن مــــی رود از یاد
  زخـــــم شــدم ذره شدم روز اســـــارت
  زخم تن و دست و بدن مــــی رود از یاد
  ناله مکن ای دل غمگـــــین به اســــارت
  ناله ی جانسوز محــن می رود از یـــــاد
  پیروهـــــــن روز اســـــارت چو بپوشـــــم
  بوی خوش مشک ختن می رود از یــــاد

  ناقــــل یک موج رســــائیم به خورشیــد

  صاحــــب این مـــوج رسن می رود از یاد

  از فتاح بحرانی

  http://fbahrani.blogsky.co


arefedelgir1
فتاح بحرانی

**باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد از لحظه چـــشمان همه

بــــوی شــــعر تو ز گــــــلدان خـــــدا می آیــد

باز کـــــن ســـاقی صــــادق در گـــــلدان همه

کـــــرده طــــــغیان در دروازه خـــــیرات خــدا

وای اگـــــر رخنه کند ســـــاغر طــــــغیان همه

مــــعرفت بـــــود و من و مرگ غـــــریبانه شعر

مــــــرثیه می بـــرد از شـــــام غـــــریبان همه

شــــعر من شـــور پراکنده به شـــــورستان ها

شور و شیرین شده شوریده شـب خـــوان همه

هــــرکه زنده ست به زندان برود ماهـــی چـند

مــــن که می رفـــــتم و دیــــدم در زندان همه

از فتاح بحرانی

[!]

548649_117923175016605_920047291_n.jpg